VEILIG & VERANTWOORD WERKEN IN NEDERLAND

Voor risicobeperking, educatie & ethiek

Wij werken aan een Nederland waar ruimte is om op een veilige manier te werken aan mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling met behulp van etnobotanie.

Icon

Risicobeperking

Informeren en adviseren over veiligheid van het inzetten van etnobotanica.

Peer support

Het creëren van een netwerk van ondersteuning voor alle belanghebbenden.

Doorverwijs netwerk

Het aanbieden van een uitgebreid netwerk van professionals.

Richtlijn creatie

Een ethische gedragscode, een better-practices gids en vele andere richtlijnen.

De oorsprong

Waarom Liaan nodig is

De etnobotanische leer is jarenlang vervuild met misinformatie, zowel door overheden als door het niet-wetenschappelijk denken uit het veld zelf.

Juiste informatie over potentiële gevaren en ook over mogelijke voordelen is moeilijk te vinden, terwijl de interesse er naar snel groeit.

Er is een samenwerkingsverband tussen experts nodig die de zin van de onzin filtert en belanghebbende op de juiste manier informeert.

De ontwikkeling

Wat Liaan doet

Wij ondersteunen en verbinden cliënten, begeleiders, wetenschappers, therapeuten, psychologen, psychiaters, doktoren, advocaten en andere experts. Samen zorgen we stap voor stap voor het minimaliseren van risico’s en het maximaliseren van positieve effecten.

Deze interdisciplinaire groep helpt elkaar door kennis en kunde te delen om zo samen te werken aan veilig en verantwoord werken met etnobotanica in Nederland.

Naast de focus op Nederland, streven wij naar duurzame en sociale relaties met de internationale groeperingen die deze planten traditioneel gebruiken.

De verbinding

image

De groepen waarmee wij werken

  • Cliënten
  • Het sociaal netwerk van de cliënt
  • Beleidsmakers
  • Wetenschappers
  • Begeleiders
  • Journalisten
  • Therapeuten
  • Medici

De volgende stap

Neem contact met ons op